Varmista verkkokirjastossa, että varauksesi noutopaikka on haluamasi! Kirjastoauto ei liikennöi syyslomaviikolla eli 17.-21.10.22. Pääkirjasto avoinna ma-pe klo 11-19 ja lauantaisin klo 10-14.

Haku

Someron kirjaston palvelut yläkoululle ja lukiolle

Someron kirjaston yhteistyö yläkoulun ja lukion kanssa

Nuorten kirjastovirkailija palvelee Kiiruun koulun yläluokkia ja Someron lukiota. Kouluille on tarjolla mm. kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta ja kirjavinkkausta.

Voit sopia palveluiden järjestämisestä tai ehdottaa uusia ideoita yhteistyömuodoiksi ottamalla yhteyttä kirjastoon!

Yhteystiedot

Erikoiskirjastovirkailija Terhi Vaheranta

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)somero.fi

puh. 040 1268 388

Kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus

Kiiruun koulun yläluokkien ja Someron lukion opettajat voivat sopia kirjastovirkailijan kanssa tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksen järjestämisestä koululuokalle. Ohjausta esimerkiksi projektitöiden tiedonhankinnassa voidaan järjestää koululla tai kirjastossa.

Vuosittain kirjasto järjestää seitsemäsluokkalaisille kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta. Opetusta järjestetään kaksi oppituntia, joista ensimmäisellä käydään yhdessä läpi aineiston hakemista verkkokirjastossa ja teosten löytymistä hyllystä verkkokirjastosta saatujen hyllypaikkatietojen perusteella. Toisella oppitunnilla oppilaat harjoittelevat verkkokirjaston käyttöä tekemällä harjoitustehtäviä.

Myös muille yläkoululuokille järjestettävillä kirjastokäynneillä, kuten kirjavinkkauksen yhteydessä, voidaan kerrata tiedonhakua verkkokirjastossa.

Tiedonhaun täsmäopetus

Nuortenkirjastotyöntekijä auttaa nuorta kehittämään tiedonhankintataitojaan. Nuori voi sopia ohjauksesta etukäteen. Silloin on mahdollista useammalla peräkkäisellä kerralla käydä läpi niitä asioita, jotka asiakas kokee tarpeelliseksi. Tiedonhankintaan liittyy:

  • kirjaston kokoelmien ja osastojärjestyksen hahmottaminen
  • Someron kirjaston verkkokirjaston hyödyntäminen tiedonhaussa
  • muiden verkkokirjastojen ja verkkopalveluiden hyödyntäminen tiedonhaussa
  • lähteiden arviointi ja valinta
  • lähdetietojen poimiminen lähteistä ja lähteiden merkitseminen omiin tuotoksiin

Kirjavinkkaus

Kirjasto tarjoaa yläkoululaisille ja lukiolaisille kirjavinkkausta. Vinkkaus voidaan pitää esimerkiksi jonkun sovitun teeman mukaan. Toivon, että kirjavinkkauksen järjestämisestä sovitaan hyvissä ajoin!

Vuosittain kirjasto järjestää kirjavinkkausta kaikille yläkoulun luokka-asteille. Kevätlukukaudella seiskaluokkalaisille esitellään sarjakuvien historiaa ja lajeja. Kahdeksasluokkalaisille vinkataan kirjoja eri kirjallisuuslajeista (dekkarit, fantasia, kauhu, scifi) tai jostakin yksittäisestä genrestä (esim. dekkarit). Yhdeksäsluokkalaisille taas esitellään kotimaisten kirjailijoiden teoksia.