Haku

Joel Vilkin esperantonkielisten kirjojen kokoelma

Joel Adiel Vilkki (8.8.1899-14.7.1976) toimi Someron yhteiskoulun rehtorina vuodesta 1929 vuoteen 1960. Hän oli opettaja, puutarhuri ja esperantisti, jonka laatimasta Suomi-esperanto-suomi -taskusanakirjasta on ilmestynyt useita painoksia. Vilkin ansiosta Somero oli maailmanlaajuiselle esperantistien joukolle pitkään tunnetuin yksittäinen paikkakunta Suomessa. Esperanton sana somero tarkoittaa kesää.

Vilkillä oli laaja esperantonkielinen kirjasto, jonka hänen perikuntansa lahjoitti Someron kirjastolle. Kokoelmassa on esperanton oppi- ja sanakirjoja, esperantistien julkaisemia lehtiä eri maista ja joko alunperin esperantoksi kirjoitettua tai esperantoksi käännettyä kaunokirjallisuutta. Raamattu ja Kalevalakin löytyvät.

Kokoelma on sijoitettu kirjaston varastoon. Pieni osa kokoelmasta on esillä kirjaston parvella. Teokset ja lehdet eivät ole lainattavissa.


Somerolaisia esperanton harrastajia jälkikasvuineen

Kuvassa somerolaisia esperanton harrastajia jälkikasvuineen. Eturivissä vasemmalta Joel Vilkki. Isän kädestä pitää kiinni Simo Vilkki.